Gwarancja ubezpieczenia NNW

Zazwyczaj kierowcy decydują się na wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, lekceważąc inne polisy komunikacyjne. Często wynika to z braku środków finansowych, ponieważ OC jest sporym wydatkiem dla budżetu domowego oraz niewiedzy i brakiem informacji na temat zakresu ochrony. Z tego powodu wyjaśniamy, co gwarantuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym. Ubezpieczenie NNW chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu przed konsekwencjami kolizji i wypadków, w których ucierpieli ludzie. Zatem jest to gwarancja wsparcia finansowego w razie, gdy podczas jazdy dojdzie do poważnych obrażeń, uszkodzeń ciała czy uszczerbku na zdrowiu. Wtedy osoby podróżujące mogą liczyć na pokrycie kosztów leczenia, rekompensatę finansową za pobyt w szpitalu, środki pieniężne na rehabilitację oraz odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Zatem jest to zabezpieczenie finansowe dla osoby poszkodowanej. Ponadto ubezpieczenie NNW zapewnia również pomoc rodzinie, jeśli osoba umrze na skutek nieszczęśliwego wypadku. Warto również tutaj wspomnieć, że świadczenie z tytułu polisy NNW obejmuje sytuacje, do których dojdzie nie tylko podczas poruszania się pojazdu po drodze. Odszkodowanie należy się także, gdy szkoda zostanie wyrządzona w trakcie załadunku bądź rozładunku bagażu, wsiadania lub wysiadania z samochodu, postoju na trasie, tankowania pojazdu na stacji benzynowej czy naprawiania awarii. Zatem warto rozważyć zakup polisy NNW, ponieważ może okazać się niezwykle przydatna i zapewni środki finansowe, które pozwolą wrócić do zdrowia..