Jakie szkody pokrywa AC?

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem komunikacyjnym, które można, ale nie trzeba wykupywać. To powoduje, że kierowcy często rezygnują z tej polisy kierując się oszczędnością pieniędzy, a nie zwracając uwagi na korzyści, jakie może przynieść posiadanie autocasco. Przedstawiamy kilka ważnych informacji, o których warto wiedzieć zastanawiając się nad zawarciem umowy ubezpieczenia autocasco. Ubezpieczenie AC ma celu ochronę pojazdu przed różnego rodzaju szkodami. Warto wspomnieć, że nie ma tutaj znaczenia kto jest sprawcą uszkodzenia – my, inny uczestnik ruchu drogowego, czy też warunku atmosferyczne.

Zatem w przypadku wykupionego AC możemy liczyć na odszkodowanie, gdy dojdzie do wypadku bądź kolizji spowodowanego przez nas, inne osoby czy zwierzęta. Ponadto AC pokryje szkody w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzeń wyrządzonych przez pożar, wybuch czy inne tego typu zdarzenia. Podobnie rzecz się ma z działaniem zjawisk atmosferycznych. Powodzie, huragany czy grad potrafią wyrządzić poważne straty, których naprawa może sporo kosztować. Z wykupioną polisą nie trzeba się o to martwić, ponieważ ubezpieczyciel wypłaci nam rekompensatę finansową.

Poza tym autocasco to również zabezpieczenie przed kradzieżą pojazdu bądź jego wyposażenia. Oczywiście, warto mieć na uwadze, że w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i wybranej oferty możemy mieć różny zakres ubezpieczenia. Zazwyczaj ubezpieczyciele oferują różne warianty polisy, które różnią się ilością szkód, które pokrywa AC oraz ceną. Z tego powodu warto dokładnie czytać umowy..