Kiedy nie udzielą ubezpieczenia AC?

Wydawać by się mogło, że w każdej sytuacji, takiej jak kolizja czy wypadek drogowy bądź kradzież pojazdu , zostanie wypłacone odszkodowanie na podstawie ubezpieczenia autocasco. Trzeba mieć świadomość, że jest to błędne myślenie. W każdej umowie z towarzystwem ubezpieczeniowym można znaleźć zapisy o wyłączeniu odpowiedzialności. Co to oznacza? Są to określone przypadki, kiedy ubezpieczenie nie będzie obowiązywać i gdy dojdzie do nieprzewidzianych zdarzeń, nie będzie można ubiegać się o wypłatę pieniędzy. Kiedy nie udzielą ubezpieczenia AC? Ubezpieczenie AC przestaje chronić pojazd w kilku określonych sytuacjach. Po pierwsze, nie możemy liczyć na odszkodowanie, jeśli doszło do rażącego niedbalstwa. Co to oznacza? Jako przykład można podać pozostawienie kluczyki w aucie i opuszczenie samochodu bądź nie zamknięcie pojazdu i oddalenie się.

W tym przypadku również należy pamiętać, że ubezpieczyciel zawsze zażąda kluczyków i dokumentów pojazdu w przypadku, gdy dojdzie do kradzieży. Za rażące niedbalstwo może zostać uznana także jazda na łysych oponach bądź zimą na letnich. Ponadto nie ma podstaw do odszkodowania, gdy auto nie będzie miało ważnego badania technicznego, a dojdzie do kolizji. Szkody wyrządzone podczas, gdy kierowca pojazdu był pijany lub pod wpływem narkotyków, również trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni. Również ubezpieczenie nie działa, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie. Celowe wybicie szyby czy wgniecenie karoserii to także przypadek, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie udzieli nam ubezpieczenia..