Obowiązek ubezpieczenia pojazdu

Po zakupie samochodu nowy właściciel ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu. Co ciekawe, jest to uregulowane w polskim prawie i obwiązuje nie tylko na terenie Polski, ale na obszarze całej Unii Europejskiej oraz krajów, które zawarły odpowiednie porozumienie. Dlaczego prawo narzuca taki obowiązek posiadaczom pojazdów? Każdy właściciel pojazdu jest zobligowany do wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej. Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne, takie jak autocasco, assistance czy NNW są dobrowolne. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest gwarancją wypłaty odszkodowania dla osoby poszkodowanej, jeśli właściciel pojazdu spowodował wypadek bądź kolizję drogową. Zatem polisa OC chroni właściciela samochodu przed finansowymi konsekwencjami w przypadku wyrządzenia szkody w ruchu drogowym.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych reguluje podstawowe warunki, na podstawie których wykupuje się polisę u ubezpieczycieli. Zakres ubezpieczenia jest ściśle określony w ustawie, zatem wszyscy ubezpieczyciele oferują polisę opartą na tych samych kryteriach. Jednakże ustawodawca pozostawia kierowcom dowolność wyboru firmy ubezpieczeniowej, z usług której chcą skorzystać. Ponadto trzeba wiedzieć, że za brak wykupionego OC grożą poważne sankcje. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest organem upoważnionym do kontrolowania, czy aby na pewno każdy właściciel pojazdu zawarł umowę z ubezpieczycielem. W przeciwnym wypadku organ może zastosować wobec kierowcy wysokie kary finansowe.

.