Śmierć członka rodziny kto dostaje odszkodowanie?

Wykupiona polisa ubezpieczeniowa gwarantuje nie tylko ochronę dla nas, ale także może zabezpieczyć finansowo najbliższą rodzinę w przypadku naszej śmierci. Dlaczego? Trzeba wiedzieć, że jeśli członek rodziny ma wykupione ubezpieczenie zdrowotne, to w przypadku jego śmierci, najbliżsi mogą trzymać odszkodowanie, które pozwoli pokryć koszty pogrzebu. Wiele osób zastanawia się, kto może ubiegać się o odszkodowanie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.

Pojawia się pytanie, kto jest najbliższą rodziną i komu należą się pieniądze z tytułu wykupionej polisy. Przede wszystkim dużo zależy od tego, kogo przed śmiercią wskazała osoba zmarła jako osobę upoważnioną w polisie. Może to być jedna osoba lub kilka i nie muszą to być osoby najbliższe, na przykład mąż.

W takiej sytuacji odszkodowanie jest dzielone procentowo na kilka osób i otrzymują je osoby zgodnie z wolą zmarłego. Przez cały okres umowy ubezpieczenia można zmieniać decyzję o tym, czy chcemy upoważnić daną osobę, czy też nie. Jeśli nie było takiej osoby, to w zależności od sytuacji w rodzinie, odszkodowanie z tytułu polisy otrzyma mąż, dzieci osoby zmarłej bądź rodzice i rodzeństwo.

Jeżeli dzieci są nieletnie, ich świadczeniem zarządza ich opiekun prawny. Ponadto jeżeli to my mamy wykupioną polisę ubezpieczeniowo i ktoś z najbliższej rodziny zmarł, również mamy prawo wystąpić do naszego ubezpieczyciela o wsparcie finansowe. Pieniądze można otrzymać w przypadku śmierci małżonka, dzieci, rodziców oraz teściów.

.